foto
Fra januar til november i fjor ble det registrert 221 dødsfall i Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 116 av de var menn, 105 var kvinner. Foto: Jonas Olsen Withbro

Disse døde på Fosen i 2021