Fylkesvei var stengt på grunn av store vannmengder