Krever at kommunen gjør store utbedringer på nedleggingstruet brannstasjon

foto