Slik er utgiftene til skoleprosjektet fordelt

foto