«Det er behov for å oppklare noen misforståelser knyttet til saken om ny videregående skole i Vanvikan»

foto