– Denne barnehagen skal bli litt større, og disse endringene har vi nå søkt til kommunen om å få gjøre. Årsaken til at vi utvider er forventet befolkningsvekst, sier prosjektutvikler Kjell Roar Kaasa i Læringsverkstedet.

Flere byggetrinn

Læringsverkstedet AS en av landets største private barnehagekjeder, og driver over 200 barnehager i Norge. En av dem ligger i Ervika i Bjugn, hvor selskapet tok over i 2012.

Bygningen hvor barnehagen holder til har blitt brukt til formålet i over 20 år, og har klattvis blitt til det som er dagens lokaler. Nå er det imidlertid endringer i sikte.

– Dagens barnehage er godkjent for 72 ekvivalenter, og er i dag full. Vi har ledig kapasitet igjen til høsten, men vi ser at det er behov for større lokaler framover, sier barnehagestyrer Guro Kjersheim Skogen.

Læringsverkstedet Ervika i Bjugn. Foto: Ina Marie Haugen

Opp mot 120 plasser

Derfor har Læringsverkstedet nå planer om å rive dagens barnehage, og bygge nytt og større. De øker antallet avdelinger fra fire til seks, og kan dermed ha plass til opp mot 120 barn.

– Det er en helt annen romløsning i nybygde barnehager enn det vi har her. Det skal være store, lyse rom, og hvert fagområde skal ha et eget verkstedrom. Det blir også et eget motorikkrom, forteller Kaasa.

Prosjektlederen forteller at planene om utvidelse har pågått helt siden det ble klart at Norges nye kampflybase ble lagt til Ørland.

August 2020

– Ny reguleringsplan ble vedtatt i 2015 og Læringsverkstedet har i tillegg ervervet tilstrekkelig areal for å være forberedt og klar når behov kom, sier Kaasa som roser Bjugn kommune for godt samspill.

– Det har gitt oss inspirasjon for kommende investering, og ikke minst at en utvidelse gir flere arbeidsplasser til bygda.

Nå venter de kun på godkjentstempel fra Bjugn kommune før spaden kan settes i jorda. Dersom søknaden går gjennom er målet at den nye barnehagen i Ervika står ferdig i august 2020.

Styrer Guro Kjersheim Skogen mener det vil være behov for større arealer i framtida. Foto: Ina Marie Haugen

Kan tilby ledige plasser

– Vi er veldig positive, og håper også at det gode samarbeidet med kommunen vil fortsette slik det har vært, sier Kjersheim Skogen.

Hun peker på at mange av de som flytter til Ervika er barnefamilier i etableringsfasen. Flere av barna i barnehagen kommer også fra andre steder i Bjugn og Ørland.

– Det er veldig fint å kunne tilby ledige barnehageplasser til de som flytter hit, mener Kjersheim Skogen.

Utearealet ved barnehagen skal også få et ansiktsløft med de nye planene, noe som passer godt inn i konseptet friluftsbarnehage.

– Vi har stor vekt på friluftsliv, det er særpreget vårt, sier Kjersheim Skogen.