Ap går ikke for rådmannens forslag om å flytte ungdomsskoleelevene fra Stadsbygd og Vanvikan skoler til Åsly, men for å bevare dagens ungdomsskolestruktur. Altså fem ungdomsskoler i kommunen.

LES OGSÅ: Rådmannen anbefaler tre ungdomsskoler

Ap mener saken er utredet nok, og at det er viktig at elever, foreldre og ansatte ved de berørte skolene skal får svar nå slik at de slipper å leve i uvisse i flere år framover.

Forslaget

Arbeiderpartiets forslag til vedtak er følgende:

1. Ungdomskolstrukturen i Indre Fosen kommune beholdes slik den er i dag – likt alternativ A i utredningen om ungdomsskolestruktur i Indre Fosen Kommune

2. Prosess med bygging av ny skole på Stadsbygd igangsettes umiddelbart.  Vi vil se på muligheten for at anbudsprosessen organiseres slik at tilbydere leverer anbud på to utbyggingsalternativ:

A: 1 - 10 trinn i ett byggetrinn

B: 1 - 7 trinn i første byggetrinn og 8- 10 trinn i neste byggetrinn.

Dette gjøres fordi vi ønsker å se om bygging av ny skole på Stadsbygd kan gjennomføres i to trinn, og på den måten fordele økonomisk belastning over flere år

3. Investeringsbudsjettet for Indre Fosen må i årene fremover tilpasses kommunens økonomiske situasjon men følgende prosjekter igangsettes umiddelbart:

- Bygging av ny barnehage i Vanvikan igangsettes

- Prosjektering av ny skole i Vanvikan

Tror på flertall

Gruppeleder i Indre Fosen Ap, Knut Olav Vang, opplyser at et par av partiets 15 kommunestyremedlemmer ikke er enige i forslaget, og vil stemme for et annet forslag.

- Vil dere få med nok representanter fra de andre partiene til at dere for flertall for dette forslaget?

- Det føler jeg meg rimelig trygg på, svarer Vang.

- Dere mener dette forslaget viser økonomisk ansvarlighet. Men, det er ikke det rimeligste alternativet?

- Nei, men vi fordeler investeringstakten. Blant annet ved å se på muligheten for å bygge 1-7 trinn på Stadsbygd først. Vi tar investeringer i den rekkefølge som budsjettet vårt tåler, sier Knut Ola Vang.

LES OGSÅ: Dere kan ikke utsette skolesaken lenger

LES OGSÅ: Uansvarlig å fatte vedtak nå