Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) rangerer årlig norske kommuner i et såkalt kommune-NM. Kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på indikatorer som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Fortsetter framgangen

Blant kommunene på Fosen er det Ørland som kommer best ut, med 129. plass på landsbasis. Kommunen gjorde et kraftig byks i fjorårets rangering, og hoppet 67 plasser opp på lista – fra 206. plass til 139. plass. Blant Trøndelags 47 kommuner kommer Ørland på 10. plass.

– Vi er godt fornøyde med at vi fortsetter den positive trenden som vi har hatt nå i mange år. Det er en bekreftelse på at de valgene og prioriteringene vi har gjort virker, sier ordfører Tom Myrvold (H).

Flyrute og ferje

Ifølge Myrvold ligger noe av suksessoppskriften i å lytte til næringslivets behov, tenke langsiktig og holde fast på strategien som er lagt.

– Blant annet vet vi at samferdsel har stor betydning for næringslivet, både når det gjelder flyruta og ferjetilbudet, sier Myrvold.

Ørland gjør det sterkest på indikatoren demografi, som måler netto innflytning, befolkningsvekst og unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken.

Høy på kompetanse

– Vi er en kommune med befolkningsvekst. I tillegg tror jeg nok at Forsvarets tilstedeværelse slår ut positivt når det gjelder andelen unge i arbeidsstyrken.

Nest best ut kommer Åfjord, som ender på 153. plass på landsbasis og 14. plass i Trøndelag. Kommunen scorer spesielt høyt på indikatoren kompetanse. Indikatoren ser blant annet på sysselsatte med høyere utdanning og sysselsatte med beståtte fagprøver.

Kompetanseindikatoren regnes som viktig for kvaliteten i kommunale tjenester og næringslivets konkurranseevne.

Topp og bunn

Bjugn lander på 218. plass i årets kommune-NM, og på 21. plass i fylket. Det er en formidabel forbedring siden fjoråret.

Deretter følger Indre Fosen kommune på 243. plass, som gir 25. plass på fylkesnivå.

Dårligst ut kommer Roan og Osen, som ender på henholdsvis 363. plass og 371. plass. Av kommunene i Trøndelag får de 39. plass og 40. plass.

Kåringa er i hovedsak basert på tall fra 2017.

Topp fem kommuner i årets kommune-NM er Sola, Oslo, Bærum, Austevoll og Trondheim. På bunn finner man Kvæfjord, Ballangen, Fosnes, Loppa og Engerdal.