- Ut ifra det som har kommet frem i Fosna-Folket så langt, er dette utenfor alle etiske normer og regler. Som kontrollutvalg skal vi ta tak i de momentene som har kommet frem. Det er ingen tvil om at det er avvik her, sier han.

LES RÅDMANNENS TILSVAR.

LES STRØMS TILSVAR.

«Hemmelig» kontrakt

Det var i juni 2015 at tidligere ordfører Einar Strøm (Sp) og daværende varaordfører Jahn Winge (H) undertegnet en kontrakt som blant annet ga rådmann Kai Terje Dretvik en lønnsøkning på 50 000 kroner samt tre årslønner i etterlønn dersom han sluttet i rådmannsjobben i Leksvik. Kontrakten regulerte også Dretviks lønn og betingelser i hans nye jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Dretvik ble blant annet sikret fire årslønner i etterlønn dersom han sluttet i jobben. Det vil si minimum 3,7 millioner kroner. Ifølge delegasjonsreglementet til Leksvik kommune er det politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen, og ikke ordfører og varaordfører. Ifølge tidligere leder i politisk forhandlingsutvalg, Jon Normann Tviberg (KrF), har utvalget aldri forhandlet lønn med rådmann Dretvik.

LES HELE AVTALEN HER.

Fattet mistanke

Dretviks millionavtale fra juni 2015 ble heller ikke gjort kjent verken i formannskap, kommunestyre eller i fellesnemda for den nye sammenslåtte Rissa-Leksvik kommune. Etter hva Fosna-Folket forstår, var det først i vår at avtalen ble kjent. Kontrollutvalget begynte da å se på saken.

- Bakgrunnen for at vi begynte å se på saken, var at vi gjennom årsbudsjett og årsregnskap så at det var foretatt lønnsjusteringer for rådmannen. Det var ikke nivået på lønnsøkningene som var urovekkende, men det skurret litt at ingen hadde vært med på å forhandle lønn, forklarer Berg.

I kontrollutvalgets møte i juni ble rådmann Kai Terje Dretvik og personalsjefen spurt om saken.

- De orienterte om hvordan lønna ble fastsatt i Leksvik kommune. Vi fikk en grei gjennomgang, og vi fikk bekreftet at rådmannens lønn verken i 2014 eller i 2015 ble fastsatt etter delegasjonsreglementet til kommunen, forteller Berg.

Kan innkalle eksordfører

Kontrollutvalgslederen reagerer sterkt på at det er to erfarne politikere som har inngått lønnsavtalen med rådmann Dretvik.

- Det er meget betenkelig at to topp-politikere som har lang og bred erfaring inngikk denne avtalen uten å informere om den verken på forhånd eller i ettertid. De burde kjenne reglementet, og jeg er overbevist om at de kjenner forvaltningsloven, kommuneloven og kommunens egne regler som for eksempel delegasjonsreglementet og godtgjørelsesreglementet. I tillegg har vi en rådmann som har tung kompetanse på området, og som har vært rådmann før han fikk jobben i Leksvik.

- Er det aktuelt å kalle inn tidligere varaordfører og ordfører til kontrollutvalgsmøte?

- Jeg ser ikke bort ifra det, sier Berg og viser samtidig til at det er flere ulike måter et kontrollutvalg kan samle inn informasjon på.

Neste kontrollutvalgsmøte er mandag 12. september. Da skal tidligere leder og nåværende leder for politisk forhandlingsutvalg møte. De to ledet utvalget som etter delegasjonsreglementet skulle ha forhandlet lønn med rådmannen.

- Vi må dobbeltsjekke om de har forhandlet lønn med rådmannen. Svaret har vel egentlig Tviberg gitt i sin uttalelse til Fosna-Folket, sier kontrollutvalgsleder Berg.