Der møtes Dissimilisartister fra hele Norge (og andre land) for å opptre. Det er 84 medlemsgrupper i Dissimilis, og rundt 400 av disse opptrer på Rådhusplassen i år.

Eneste fra Fosen

Fra Fosen er Lydløsst det eneste bandet som deltar, og de har til og med fått sin egen støtteforening.

- En tur ned til Oslo med buss, rullestoler og assistenter koster fort rundt 150-160 000, så det ble startet en venneforening. De har klart å samle inn beløpet, og det er en kul gjeng som nå drar til Oslo, forteller kulturskolerektor Tormod Gjersvold.

Medlemmene har organisert basar og solgt lodd, og med massiv støtte og midler fra næringsliv, lag og foreninger ble reisen og festivalen fort en drøm som snart skal gå i oppfyllelse.

Bandet har også hatt en del spillejobber, og skal også spille på sommerfesten ved Åfjord helsesenter.

Lydløsst på spillejobb på Stokkøya desember 2017 Foto: Privat

Kulturskoletilbud

Lydløsst ble startet våren 2017, med midler fra Utviklingssenteret. Høsten samme år tok kommunen og Åfjord kulturskole over. Målet er at Lydløsst fortsatt skal kunne være et kulturskoletilbud også i fremtiden, forteller Gjersvold.

Oda Harsvik er yngst i bandet med sine snart 18 år. At hun skulle spille i band var ganske utenkelig for halvannet år siden, forteller mamma Bjørg Hansen.

Emma Murvold og Oda Harsvik. Foto: Privat

- Hun har bestandig vært veldig glad i musikk, og i førsteklasse på barneskolen var hun kulturskoleelev på «småkultur», men så var det slutt på tilbud i kommunalt regi. Helt til Kaja kom til Åfjord, forteller Hansen.

Kaja Lid er instruktør i Lydløsst, og har i ti år jobbet med musikk for mennesker med utviklingshemming, blant annet som fagansvarlig på Dissimilis Kompetansesenter i Bærum.

Kajas søken etter arbeid og med en unik arbeidserfaring med seg, resulterte heldigvis i Lydløsst, forteller hun.

- Instrumenter ble fremskaffet, Oda fikk begynne å spille keyboard, og progresjon og gleden over mestring var gitt allerede fra dag én, forteller Hansen.

Glede og mestring

Hver mandag øver bandet på bakeriet, i tillegg til at enkelte også har enetimer ukentlig gjennom kulturskolen med Kaja eller Axel Frønes som også er sterkt delaktig til at tilbudet nå eksisterer.

- Det gir inspirasjon til oss som foreldre å se at musikk kan bidra så positivt som det gjør. Vi ser og hører stolthet og tilhørighet, og igjen gleden og mestringen. Sosialt betyr det også mye. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal også ha en plass på den kulturelle arenaen, og selvfølgelig i samfunnet ellers som likestilte utøvere og mennesker. Det må da tilrettelegges slik det nå gjøres i Åfjord, at tilbud for alle blir mulig! Men man må innhente eller opparbeide en kompetanse som er nødvendig for å lykkes, og det kreves midler gjennom bevilgninger. Da er vi fort over på politikerne med myndighet over pengesekken og fordeling, og de kan da være med på å sette annerledeshet og mangfold på dagsorden, sier Hansen.

Da forslaget om å jobbe for å dra på Dissimilisfestivalen kom, bestemte foreldregruppa seg så for å stifte «Støtteforeningen for Lydløsst».

- Vi skal jobbe for at bandet Lydløsst skal være en sosial og positiv arena, med mye musikkglede for bandmedlemmene. Vi skal hjelpe bandet med å skaffe til veie økonomiske midler, sånn at de kan delta på konserter og arrangementer, sier Hansen.

- Overveldet over responsen

- I den tru at vi på kort tid kunne bidra med noe som gjorde at den her gjengen kunne dra ned til Oslo og opptre på Rådhusplassen i juni, satte vi i gang med idémyldring og et teamarbeid som har resultert i at konsert og basar er avviklet, med et strålende resultat! Næringsliv, bank, lag og organisasjoner ble kontaktet, med gode tilbakemeldinger på sponsorhjelp. Søknad om kulturmidler ble sendt inn, med håp om støtte. Hotell ble booket, buss bestilt og resultatet er at nå kan ikke dagen for avreise komme fort nok, forteller Hansen.

Også instruktør Kaja Lid er strålende fornøyd med responsen.

- Jeg er helt overveldet over responsen og hjelpen vi har fått, fra lag og foreninger, næringsliv, politikere og privatpersoner. Før vi i det hele tatt hadde startet opp, kom NFU Åfjord (norsk forening for utviklingshemmede) med en pengegave til innkjøp av instrumenter. Vi fikk også midler fra Åfjord sparebank til å kjøpe instrumenter og annet utstyr. Kulturskolen og rektor Tormod Gjersvold stilte med lokaler, med ekstra lærerressurs, med gode råd og hjelp til å navigere på et nytt sted. Så ble det egentlig bare enda bedre derfra, sier Lid.