Fem fra det gamle rådet fortsetter i det nye

foto