Enige om å vurdere kapasitetsforbedringer og båttype