Lurer du på om hurtigbåten er i rute til Brekstad eller hvilket cruiseskip som akkurat nå er på vei inn Trondheimsfjorden?

Du kan nå via en direkte link fra fosna-folket.no til Marinetraffics AIS-side få svar på dette. Linken er å finne i topplinjen under nyheter.

Du må klikke deg inn på det geografiske området du er ute etter å sjekke. Du kan videre velge mellom blant annet kart og satelittbilde som grafikk bilde i bunnen. Ulike skipstyper er markert med bestemte farger. Vi å trykke på enkeltskip vil du finne ut mer om hvilket fartøy det dreier seg, hvor det skal og i endel tilfeller bilde av skipet.

Direkte til "Skipstrafikk" her!

Om AIS forteller Wikipedia oss dette:

Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøy som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen deres ansvarsområde

Rekkevidden varierer, men kan være opp til rundt omkring 40+ nautiske mil. Etter krav fra IMO skal fartøy over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. De aller fleste større båter har idag AIS med visse unntak, det anslås at over 40 000 skip har AIS-utstyr klasse A ombord.