Unge og folk i byer har gjort størst endringer, viser undersøkelse til If.

Det er altså unge i etableringsfasen, og folk i byene har i størst grad har tatt finanskrisen inn over seg. 51 % av unge mellom 25-34 år sier de har endret adferd som følge av finanskrisen. Andelen blant dem som bor i byer er 48 % mot 39 % i mer landlige strøk. Folk har endret adferd - uansett inntekt og utdannelse, viser undersøkelsen som TNS Gallup har utført for If. 1005 web-intervjuer er gjennomført, og resultatet gir et representativt bilde av Norges internettbefolkning.

Trendy å spare

- Finanskrisen har gjort at nordmenn er mer hjemme nå enn tidligere, og på den måten bruker mindre penger på fritidsaktiviteter og restaurantbesøk. Det spares også i heimen ved å kjøpe billigere mat. Det er interessant å se at "spareånden" finnes i alle lag av befolkningen - uansett inntekt og utdannelse. Det ser ut som om finanskrisen har ført til at det er blitt trendy å spare for oss alle - uansett inntekt, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Svenskene reiser mindre

Mens nordmenn først og fremst sparer penger på fritidsaktiviteter, kjøper billigere mat og går mindre på restaurant, har finanskrisen ført til at svenskene, foruten å gå mindre på restaurant og kjøpe billigere mat, også reiser mindre. Finnene skjærer ned på andre måter, i tillegg til å kjøpe billigere mat.

- De fleste nordmenn har i lang tid hatt forholdsvis god økonomi i hverdagen, og når vi nå på grunn av finanskrisen vurderer sparealternativer, skjærer vi ned på ting som ikke påvirker hverdagen i stor grad, for eksempel fritidsaktiviteter og restaurantbesøk. Reiser ser det ut som om folk i det lengste vil prøve å gjennomføre. Dette kan bety at folk har håp om at krisen vil være kortvarig. Få har byttet forsikringsselskap for å spare penger. Det kan også bety at det er det enkle folk i første omgang kutter i, sier Vennesland.