Det meldes om veldig mange viltpåkjørsler på rådyr i Bjugn og Ørland.

- Det har vært opptil tre påkjørsler hver dag i enkelte områder. Det fører til mye ubehag for bilistene og mye arbeid for ettersøksringen. Utviklingen bør snus ved at det felles flere rådyr under jakta, mener Edmar Bakøy i viltnemnda for Ørland og Bjugn.

Utmerker seg

På Ørlandet er det områdene ved Lerberen og Karlsenget som utmerker seg. I Bjugn har det vært påkjørsler i Ervika, Eide, Lysøysundet, Torsidalen, Elveng og ved veistasjonen øst for Botngård. Det kjøres på rådyr andre steder i tillegg.

Ta ut flere

- Jeg vil oppfordre grunneierlagene som har jaktfelt med rådyr som ofte krysser hovedveier om å forsøke å ta ut flere dyr i fortsettelsen av årets jakt. Hvis det er et problem med for liten kvote, kan det tas kontakt med leder i Viltstellområdet for eventuelt tildeling av tilleggsdyr. Jeg skal ha melding om antall tilleggsdyr som tildeles, legger Edmar Bakøy til.

- Jeg vil oppfordre grunneierlagene som har jaktfelt med rådyr som ofte krysser hovedveier om å forsøke å ta ut flere dyr i fortsettelsen av årets jakt, sier Edmar Bakøy. Foto: Snorre Berg