Posten har lagt om sine ruter på Nord-Fosen og resultatet av dette er at posten kommer langt seinere i enkelte distrikter.

På Nord-Fosen er det lagt om fra tre til to postruter, dette medfører at posten for 7194 Brandsfjord kommer rundt to timer seinere enn før. Folk i dette distriktet vil etter omleggingen ikke ha posten levert før rundt klokka fire på ettermiddagen.

Årsaken til omleggingen er en naturlig tilpasning i følge informasjonssjef Pål Jackobsen i Posten Norge.

- Vi har endret på distribusjonsruter siden postverket ble til, og dette gjør vi for å få en naturlig tilpasning i forhold til postmengde. I de ti siste år har postmengden sunket med ca 30 prosent, og det er spådd en halvering av postmengden også de neste ti åra, forteller Jackobsen.

Når det gjelder omleggingen på Nord-Fosen så er det en deltidsansatt som har sagt opp, og det er en stilling som ikke vil bli erstattet.

- Her har det skjedd en naturlig omlegging eller nedbemanning om man kan kalle det for det. Noen vil dessverre få posten opp til tre timer senere enn vanlig, men vi skal være godt innenfor våre krav til levering av a-post. Det som er bra med omleggingen i dette tilfellet er at vi ikke har trengt å si opp noen av våre ansatte. Posten Norge jobber veldig for å legge til rette for å bevare og trygge våre heltidsstillinger, og det er akkurat det vi gjør med slike tiltak, fastslår informasjonssjef Pål Jackobsen i Posten Norge.