- Hvis du har et stort flyttelass med betydelige verdier, er det lurt å tegne forsikring, sier daglig leder i flyttebyrået HMH Cargo, Hans-Martin Hallberg.

Norge er på flyttetoppen i Europa. 567 000 mennesker var på flyttefot i 2008, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er ventet at like mange vil flytte i år, og det innebærer at verdier for mange titalls milliarder kroner er på veiene, noe som igjen skaper risiko for skader og tyveri.

Skriftlige avtaler

Seinsommer og høst er en tid hvor mange orienterer seg på nytt, enten ved at de begynner på skole eller skifter jobb. Det betyr at mange skal ha seg et nytt sted å bo. HMH Cargo og forsikringsselskapet TrygVesta ber folk være varsomme når de skal flytte eiendelene sine mellom det gamle og det nye hjemmet.

- Be om referanser på flyttebyrået, inngå skriftlige avtaler og avtal pris på forhånd. Du bør også være ute i god tid når du bestiller flyttebil, slik at du får flyttet på en trygg og effektiv måte. Skader på flyttelasset og tyveri kan forekomme, derfor bør du også tegne forsikring dersom du skal flytte store verdier. Vi opplever også at stadig flere bruker mellomlagring ved flytting. Husk å tegne en forsikring som også dekker den perioden som flyttelasset ligger til lagring, sier daglig leder i flyttebyrået HMH Cargo, Hans-Martin Hallberg.

Forsikringsselskapet TrygVesta anbefaler å tegne en egen transportforsikring eller å utvide innboforsikringen slik at den dekker transportskader under flytting. Også uflaksforsikring dekker flytteskader inntil et visst beløp. Mange velger å leie en varebil og flytte innboet sitt selv. De nevnte forsikringene dekker skader også når flyttingen har skjedd i egen regi.

Unngå underforsikring!

- Mange tror de sparer penger ved å oppgi lavere forsikringssum på flyttelasset. Det kan føre til en vesentlig avkortet erstatning både for tap og for skader. Har man forsikret innbo til verdi av 1 million kroner for kun 500.000 kroner får man kun erstattet halvparten av den reelle verdien, advarer informasjonssjef i TrygVesta, Ingrid Holm Svendsen.

Økt sentralisering

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2008 flyttet 199 000 nordmenn innenfor egen kommune, mens 368 000 flyttet mellom kommuner. Østlandet utmerker seg som den regionen med størst innflyttingsoverskudd. Området fra Lillehammer i nord og sørover til Kristiansand og Halden har størst vekst. Også i mange kommuner rundt Stavanger- og Trondheimsregionen opplevde en markant større innflytting enn utflytting i 2008.

Tips når du skal flytte:

  • Be om referanser fra flyttebyrået før du bestiller

  • Skriv kontrakt og avtal prisen på forhånd

  • Tegn tilleggsforsikring for særlig kostbare gjenstander

  • Reklamér på skader og mangler så snart som mulig