- Vi er godt fornøyd med konkurransen på denne entreprisen. Vi tror en av årsakene til den store interessen fra tilbyderne er at det er lagt opp til vinterarbeid i et geografisk område som vanligvis ikke har så kalde vintre. Dette vil bidra til bedre sysselsetting på vinteren. En annen årsak er antakelig at entreprenøren kan stenge vegen og jobbe uhindret av offentlig trafikk i 3-3,5 måneder i vinter, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det første prosjektet

Utbedring av fylkesveg 755 Leksvik-Vanvikan er det første prosjektet i utbyggingspakken kalt Fosenvegene. Vegen er smal og svingete og mangler forbikjøringssikt på store deler av stekningen, går gjennom en smal tunnel ved Hindrem og er noe rasutsatt grunnet høye skjæringer.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

  • - Anton Letnes AS: 56.609.029 kroner

  • - Austad maskinstasjon AS: 70.452.391 kroner

  • - BL Entreprenør AS: 55.090.478 kroner

  • - Johs. J. Syltern AS: 54.753.393 kroner

  • - Tore Løkke AS: 63.649.341 kroner

  • - Grunnarbeid AS: 48.700.283 kroner

  • - Sellæg Maskin AS: 63.678.234 kroner

  • - Brødrene Bjerkli AS: 50.562.571 kroner

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunn skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av september. Entreprenøren som får oppdraget kan dermed starte opp arbeidet i løpet av oktober, sier Soknes.

Arbeidet med utbedringa av fylkesveg 755 skal være ferdig høsten 2011.

Fosenvegene-prosjektet består av 18 delprosjekter, fordelt i tre «pakker», som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Det planlegges bompengefinansiering med 75 prosent egenfinansiering. Total kostnadsramme er beregnet til 1,5 milliarder 2005-kroner.

Johs. J. Syltern AS har billigste anbud av entreprenørene i Fosen. Foto: Torfinn Hansen