Ingen ble førerkortløse, men flere ble tatt for hastigheter over 80 kilometer i timen i 60-sonen. Grensen for førerkortbeslag går ved 86 kilometer i timen i 60-sonen. Fartskontrollen som UP gjennomførte ble gjort ved hjelp av gjennomsnittsmåling.

- Dette er ikke positive tall, spesielt ikke for dem som bor Berdalen. Det har vært stor trafikk i helga på grunn av Fiskefestivalen på Bessaker, men 17 fartsovertredelser er mye, sier lensmann Hallgeir Stjern i Åfjord.