Folk i sentrum og omegn var vasslause inntil hovedledninga ble reparert fredag formiddag. Arbeidet var ferdig tidlig formiddagen. Bare en mann er på jobb i dag, derfor har en bedt om at henvendelser skal gå gjennom servicetorget i Åfjord kommune. De ber også om at folk melder fra hvis det skulle være problemer med vasstrykk eller liknende etter reparasjonen av hovedvassledninga.