Det skriver rovdata.no.

I år er det så langt registrert 61 jervekull med valper i Norge. Det er ni flere enn i fjor.

Kan bli endring

Årets telling viser at jervebestanden også i år vil ligge over bestandsmålet.

– Fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart. Antallet registrerte kull i år kan derfor endre seg noe, forteller Henrik Brøseth, seniorforsker og fagansvarlig i Rovdata.

Ingen på Fosen

Seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forteller at ingen av de 61 jervekullene har tilhold på Fosen.

- De som er registrert i Sør-Trøndelag, holder til lengst øst i fylket. På Fosen har det vært enkeltobservasjoner av jerv, men det er en stund siden nå. Nå som bestander svinger oppover, øker imidlertid sjansen for enkeltobservasjoner av jerv også på Fosen, påpeker han.