Velgerne i Leksvik er delt nøyaktig på midten i synet på om kommunen bør slå seg sammen med Rissa. 949 velgere svarte nei til sammenslåing, og 949 krysset av i ja-ruta på stemmeseddelen i går. I Rissa svarte 63,3 prosent ja til sammenslåing med Leksvik.

Redd for deling

I dag var formannskapet samlet til et kort møte for å bestemme vegen videre. Redselen for at det skal bli satt i gang aksjoner for å dele kommunen i to er til stede. Det er krefter som ønsker at Vanvikan skal bli en del av Rissa dersom ikke hele Leksvik kommune fusjonerer med Rissa.

- Med tanke på arbeidet med å holde kommunen samlet, er resultatet av folkeavstemminga gledelig, sa avtroppende ordfører Einar Strøm (Sp).

- Jeg tror det er et godt resultat å gå videre på for å unngå at kommunen blir delt, sa Anne Berit Skjerve Sæther (Ap) som fra en 14. plass på kommunevalglista rykket opp til fast plass i det nye kommunestyret.

For de nyvalgte

Også Steinar Saghaug (H) mente folkeavstemmingsresultatet gir en god mulighet  til å unngå splittelse av kommunen.

Formannskapet kom ikke med noen oppskrift på hvordan man videre skal behandle avstemmingsresultatet, men overlot til det nye kommunestyret å arbeide med saken.