-Det er utrolig tøft av Cecilie Øien å si ifra på sosiale medier at grisekjøring er uakseptabelt. Mange kan nok mene det samme som henne, men langt fra alle tør å si ifra om det, sier Karin Bjørkhaug (KrF).

Hun leder samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag, og var raskt på tråden til Fosna-Folket etter å ha lest artikkelen der 23 år gamle Cecilie Øien refser råkjørere. Øien er for øvrig samboer med Ronny Strand Valbekmo, som er leder i Fosen Motorsport Club.

Imponert

-Jeg er imponert over at en ung kvinne i dette miljøet gir så klart uttrykk for at råkjøring er uakseptabelt. Fosningene bør ha stor respekt, og høre på hennes utspill, mener Bjørkhaug.

Fylkespolitikeren er enig med Øien i at et senter for utøvelse av motorsport vil være et veldig positivt tiltak, men at det i seg sjøl ikke vil være nok. Bjørkhaug tror at det også må satset på å endre holdninger hos en del av de som ferdes i trafikken. Men i denne omgang er det en ytring fra en ung kvinne på Ørlandet som imponerer lederen i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag.