Mannen (30), som vokste opp i en Fosen-kommune, er nå bosatt på sørsiden av Trondheimsfjorden. Han har nå i alt sju tiltalepunkter å svare for når saken kommer opp i Sør-Trøndelag tingrett.

Skal ha brukt narkotika i Rissa

Ifølge tiltalen brukte han 18. januar i år narkotika ved en adresse i Rissa. Han var samtidig i besittelse av Vival-tabletter, som hører inn under kategorien benzodiazepiner. Dette er medikamenter som blant annet virker angstdempende og muskelavslappende, men som også gir rusfølelse og er vanedannende.

Mannen er videre tiltalt for å ha brukt det narkotiske stoffet amfetamin i Rissa i periode 7.- til 9. februar i år. Den 11. februar skal han ha oppbevart cirka ti gram amfetamin ved en adresse i Rissa.

- Kjørte nesten ned syklist

Om kvelden den 23. februar skal han ifølge tiltalen ha kommet over i motsatt kjørebane i et veikryss i Trondheim. 30-åringen skal ha kjørt rett mot en syklist, som akkurat rakk å hoppe av sykkelen, før den ble truffet av bilen. Ifølge tiltalen ble sykkelen påført materielle skader og det oppsto fare for personskade.

- Ruskjøring

Bare tre dager etter at han nesten kjørte på syklisten, skal han ifølge tiltalen ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Dette forholdet fant også sted i Trondheim. 30-åringen skal ha vært påvirket av rusmidler tilsvarende 1,2 i promille da han kjørte personbilen. Han er videre tiltalt for bruk av narkotika både den 25.- og 26. februar.

- Hærverk

Den 31. mars i år slo han seg ifølge tiltalen vrang under en pågripelse i Rissa. Da en politihøgskolestudent skulle pågripe ham og sette ham i arrest, skal han ha sparket i stykker taklyset i politiets cellebil. Han skal også ha sparket i døra på lensmannskontoret og videre strittet imot pågripelsen.

- Hytteinnbrudd

30-åringen er videre tiltalt for et innbrudd i sommer. Den 15. juni skal han ha brutt opp døren på en avlåst hytte i Rissa kommune. Der skal han ha stjålet diverse verktøy, to motorsykler, en påhengsmotor, diverse motorsykkelklær og et luftgevær.

Tiltalt for vold

Det alvorligste forholdet i tiltalen gjelder en voldsepisode i Rissa i sommer. Om kvelden den 12. juli skal han ha slått en mann overende slik at vedkommende ble liggende på gulvet. Deretter skal han ha slått og/eller sparket fornærmede gjentatte ganger i kroppen.