- Det kan bli byggestart på tidligsommeren neste år. I så fall kan bygget stå ferdig i oktober 2018, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst i Leksvik kommune Laila Bragstad.

Satt av 70,8 mill.

Det planlagte flerbrukshuset i Leksvik skal inneholde blant annet to svømmebasseng, en flerbrukssal med plass til 260 personer, bibliotek, squashbane, spinningrom, styrketreningsrom og øvingsrom for kulturskolen. I forslaget til budsjett for 2017 er det satt av 70,8 millioner kroner til bygging av flerbrukshus. Kommunestyret skal behandle og vedta budsjettet den 15. desember.

Har redusert kostnader

2. etasje som er toppetasjen på flerbrukshuset. Til venstre er flerbrukssalen med plass til 260 personer i det uttrekkbare amfiet. Gulvnivået på flerbrukssalen er i 1. etasje. Til høyre for flerbrukssalen ser man ned på biblioteket i 1. etasje. Rommene rundt langs siden av bygget er øvingsrom for kulturskolen. Foto: Letnes arkitektkontor AS

Fosna-Folket skrev for noen uker siden at totalkostnaden på flerbrukshuset hadde steget til 135 millioner kroner. 37-38 millioner kroner dekkes inn via diverse tilskudd som tippemidler, mens rundt 25 millioner kroner dekkes inn som refusjon av merverdiavgift.

- Kommunens netto lånegjeld på bygget skal ikke være høyere enn 70 millioner kroner. Nå ligger vi litt over det. Vi må ned litt i areal på bygget for å redusere kostnadene, sa prosjekteringsleder Reidar Grande i Sweco Norge AS den gang.

Nå har Leksvik kommune mottatt nye kostnadsbergninger.

- Det har blitt kuttet ned litt på vrimleareal, man har fjernet noen toalett og redusert størrelsen på kjøkken. Vi kommer godt under rammen på 70,8 millioner kroner. Det er ingen tvil om det, sier kommunalsjef Bragstad.

- Synergieffekter

Hun sitter nå og jobber med saksframlegget til kommunestyremøtet 15. desember. Bragstad påpeker at det finnes ytterligere muligheter til å få tilskudd og støtte til bygget.

- Vi har foreløpig ikke tegnet en miljøprofil på bygget. Om vi gjør det, kan det utløse ytterligere tilskudd som vil redusere kommunens kostnad ytterligere. Dette skal vi se på, sier hun.

Kommunalsjefen mener grunnskolen på Testmann Minne skole i Leksvik vil dra stor nytte av det nye bygget. Bragstad påpeker at skolen trenger mer areal.

- Skolen kan bruke bassengene, flerbrukssalen, biblioteket og øvingsrommene på dagtid. Her er det synergieffekter som vi foreløpig ikke har regnet på, sier hun.

Saksordfører for svømmeanlegget, Aud Dagmar Ramdal, viser området utenfor dagens idrettshall hvor flerbrukshuset er tenkt bygd. Foto: Alexander Killingberg

- Skaper bolyst

Bragstad, som inntil nylig var rektor ved Testmann Minne skole, legger ikke skjul på at hun er svært positivt innstilt til prosjektet.

- Dette bygget kan bli et kjempeviktig treffpunkt i bygda. I disse sammenslåingstider vil dette bygget gi bygda Leksvik et fortrinn i forhold til bolyst. Det blir et løft. Jeg er spent på behandlingen i kommunestyret, sier hun.

Bragstad regner med å ha saken til kommunestyret klar i løpet av noen dager. Deretter skal rådmannen lese over før møtepapirene blir lagt ut offentlig.