- Du ber meg forskuttere resultatet etter at kommunene har foretatt sin vurdering. Det er umulig for meg å si noe om, sier Høyre-statsråden innledningsvis på telefon til Fosna-Folket.

Kommunestyrene på Fosen skal i løpet av starten av mai behandle saken om én Fosen-kommune.

Én eller fire

Lokalavisa har den siste uka spurt Sanner om det er aktuelt for regjeringen å stemme for sammenslåing av hele Fosen i Stortinget den 8. juni selv om kommunestyrene på Fosen sier nei til én Fosen-kommune. På telefon til Fosna-Folket sier Sanner at det enten blir én eller fire kommuner på Fosen. I stortingsproposisjonen legges det som kjent opp til en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, mens også Åfjord og Roan blir én kommune, Leksvik og Rissa blir til Indre Fosen som planlagt, mens Osen forblir alene. Samtidig har regjeringen åpnet for en løsning med én Fosen-kommune.

- Utidig

Statsråd Sanner gir ikke noe tydelig svar på hvorvidt det er aktuelt å tvangssammenslå hele Fosen i Stortinget 8. juni. Sanner sier han avventer vurderingene fra kommunestyrene på Fosen.

- Nå må kommunestyrene på Fosen få ro til å behandle dette. Det vil være utidig av meg å spekulere om dette i media nå.

- Nå ligger det jo an til ja i noen Fosen-kommuner og nei i andre?

- Jeg vil likevel ikke spekulere i det. Jeg og ordførerne på Fosen ble tidligere i år enige om å bestille en utredning. Den har vi fått. Så må kommunestyrene få ta stilling til den, svarer kommunalministeren.

- Mange vil ha noe ekstra

NIVI analyse presenterte nylig utredningen der de anbefaler Stortinget å vedta én Fosen-kommune den 8. juni med virkning fra 1. januar 2022. Kommunalminister Sanner omtaler utredningen som «svært interessant». Etter at Fosen-utredningen ble presentert, har rådmennene på Fosen jobbet med et beslutningsgrunnlag for kommunestyrene på Fosen. Gjennom dette arbeidet har rådmennene også kommet med ønsker om ekstra midler til for eksempel samferdselsprosjekter dersom Fosen blir én kommune. Sanner gir ikke nå noe tydelig signal om noen av kravene kan innfris.

- Det er mange kommuner som gjerne vil ha noe ekstra, men det vi allerede har lagt på bordet i kommunereformen er usedvanlig generøse støtteordninger, mener han.

Sanner innrømmer imidlertid at Fosen vil være en spesiell sammenslåing dersom alle kommunene går sammen til én regionkommune. Han indikerer at det kan være snakk om å ha en tettere dialog med Fosen dersom det skjer, men vil ikke kommentere dette ytterligere i media nå.