Sivilforsvaret er utkalt: Stiller to mannskapsgrupper