– Det er ikke slik at et lavterskel-tilbud har særlig lav terskel om en fosning må reise til Trondheim for å benytte det