Over 60 av de mest aktuelle er trøndere: – Behovet er enda større enn vi visste tidlig i prosessen

foto