De to yngste kom seg inn i kommunestyret: – Veldig viktig

foto