Dette gjenstår før bruene kan bli realisert: – Det virker som kommunene vegrer seg