Tatt i 59 km/t over fartsgrensen: Få uker etterpå satte han seg bak rattet igjen