– Når vi har større fravær som nå, har vi marginalt med bemanning

foto