Vil stille bygge-krav: – I utkanten roper man ofte «hurra» bare noen vil bygge noe

foto