Ferske folketall: Mistet to prosent av befolkningen i løpet av 2021

foto