Skulle egentlig bosette 16 flyktninger i år. Nå er tallet mangedoblet

foto