Fylkesvei åpnet igjen etter utglidninger i veibanen