Fortrolig rapport: – Partiet bør være oppmerksomme på motiver bak, og sammenhengen rundt varslingssaker, og ta hensyn til hvem det varsles av og mot

Einar Aaland synes ikke evalueringsrapporten fra Trøndelag Høyre går langt nok i selvkritikken. Foto: Ina Marie Holseth