Nærkontakt testet positivt

Illustrasjon av koronaviruset. Foto: ALISSA ECKERT, MS, DAN HIGGINS, MAMS