Her er turen i seg selv minst like fin som turmålet