Kjøpmann holder ekstraordinært åpent for å bistå redningsmannskaper

foto