Dette vil Arbeidstilsynet ha svar på etter eksplosjonen