Innbrudd i handlesenter: Mistenkte pågrepet og tyvegods levert tilbake

foto