Kommunen vil at de ansatte skal jobbe mer i helgene: – Vanskelig å si ja til et slikt forslag uten at vi har drøftet det bredt i medlemsmassen