Politiker søker permisjon: Det anbefaler administrasjonen at hun ikke får

foto