Selger gårdsbruk med tre brygger: – Stor forskjell på lettomsettelige småbruk og større gårder

foto