Mandag kveld melder Ørland kommune om 16 nye smittetilfeller. I helgen var det ifølge pressemeldingen totalt 8 nye tilfeller.

– Antall nye smittede er fortsatt uendret, men sammensetningen av de smittede er nå endret noe, skriver Ørland kommune.

– Varierende alderssammensetning

Videre skriver de at de fleste smittede er hustandsmedlemmer og nærkontakter.

– Alderssammensetningen blant de smittede er nå et svært blandet bilde, fra helt unge barn til eldre.

De fleste smittede har milde symptomer, og kommunen har per i dag én pasient som er innlagt på sykehus med koronavirus.

50 personer i isolasjon

Det er ikke blitt meldt om nye smittede pasienter på helseinstitusjonene i kommunen, ifølge pressemeldingen.

– På grunn av en situasjon med høyt smittepress er det fortsatt mange ansatte i helsetjenestene som bruker smittevernutstyr som munnbind. Dette gjør vi for å beskytte mot koronasmitte og annen smitte for pasienter og personalet. Vi ber også besøkende eller brukere av helsetjenesten om å utøve forsiktighet og bruke munnbind der det opplyses om at det er ønskelig.

I det pågående smitteutbruddet er det nærmere 190 personer som har blitt koronasmittet. Flere av disse personene er ute av isolasjon, Per i dag er det rundt 50 personer som er isolasjon.

Påbud om munnbind på hurtigbåt

Kommunen skriver at det på grunn av høyt antall med koronasmitte i kommunen og økt belastning på helse- og omsorgstjenestene, er viktig at innbyggerne følger rådene som er gitt etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg

  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter

  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig

  • Reduser antallet nærkontakter

  • Dersom du ikke har takket ja til koronavaksine er det fortsatt mulig å gjøre det ved å kontakte vaksinekoordinator i kommunen

– Vi minner om at Trondheim kommune har vedtatt påbud om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter avstand til andre. Dette påbudet gjelder også kollektivreiser til og fra Trondheim slik som hurtigbåt fra Ørland og til Trondheim.

Opprettholder tiltak

Kommunen opprettholder følgende tiltak i skolene, foreløpig til og med fredag 19. november:

  • Redusert kantinetilbud

  • Felles samlinger utgår

  • Forsterket renhold

– Rådene til innbyggerne og tiltakene som er gjort rede for er vurdert å kunne gi en smittereduserende effekt med å forebygge og hindre smittespredning. Rådene og tiltakene er gitt med bakgrunn i lokalt smittepress, ukjente smitteveier, press på de kommunale helsetjenestene og en meget krevende ressurssituasjon grunnet høyt fravær. Vil også minne om at man fortsatt kan registrere seg for vaksinering via kommunens hjemmeside, sier Ordfører Tom Myrvold.