«Akutte utfordringer» presser frem felles plan for hele nykommunen: – Ha færre vage og vidløftige fremtidsvisjoner

foto