Holkestad sier at han ikke kan uttale seg om noe som gjelder ungdommer som bor eller har bodd ved institusjonen.

– Taushetsplikten er total, sier Folkestad. Faglederen har tidligere vært i kontakt med Fosna-Folket i samband med vilkårene til private barnevernsinstitusjoner. De politiske føringene har endret seg. Den sittende regjeringa har ytret et ønske om å beholde de private. Holkestad sier det tar tid før endringer eventuelt begynner å merkes.

Et problem for de private institusjonene er at de har vært offer for endringer  i etterspørselen etter institusjonsplasser. Tidligere var det tatt høgde for at en institusjon ikke hadde fullt belegg hele tida.

Holkestad sier han er klar til å fortsette innen denne virksomheten, men først må han bli ferdig med denne runden. Deretter skal det eventuelt gås en anbudsrunde. Holkestad mener behovet er til stede. – Vi trenger flere typer institusjoner, sier barnevernspedagogen.