Det sier eiendomsinvestor Pål Pettersen Berg til Fosna-Folkets tirsdagsutgave i forbindelse med en sak om flere investeringer som er på gang på Brekstad. Berg står bak AHA Eiendom AS  og morselskapet AHA Bolig AS i Trondheim.

Mange nye bygg

Hvis alt går som planlagt vil det i løpet av to til tre år bygges sju - åtte nye nærings- og leilighetsbygg langs Yrjarsgata. I tillegg planlegges det flere bygg i Brekstadfjæra i samme tidsperiode. En omfattende bygging av terrassehus, eneboliger og rekkehus er også på gang i Brekstad omegn. I Fosna-Folket fredag kom det fram at Forsvarsbyggs leiligheter på Ørlandet er i en kritisk tilstand, og at planene for renovering og nye boliger ikke er klar. Det er nå to år siden Stortinget vedtok at kampflybasen skal etableres på Ørlandet.

Nytt smykke

Berg har kjøpt Torgsenteret på Brekstad sammen med investor Alf Egil Bogen, og er klar til å sette i gang med bygging så snart at kommunen har behandlet saken.

Berg lover en kraftig opprustning av det den eksisterende byggmassen på Torgsenteret. Samtidig har han tegninger klare for en utbygging i høyden på senteret.

-Bygget er okey, men det er behov for en tidsoppdatering. I sin tid var det et smykke. Det skal det bli igjen, framhever Berg, og gjør det klart at han brenner for å være med å bidra i utbyggingen av kystbyen.

Kortreist

Han har slekt på Fosen og i Lysøysundet har han et småbruk, en medårsak bak engasjementet. Berg forklarer at mesteparten av lokalene i Torgsenteret faktisk er utleid, til tross for at det ser ut som et spøkelsesbygg i førsteetasjen i dag. Etter ombygging vil bygget ha cirka 5000 kvadratmeter utleieareal. Om framtidig utleie av disse lokalene understreker Berg at han er opptatt av å lytte til hva ørlendingene ønsker i tida som kommer.

- Vi har en mulighet til å få leietakere fra Trondheim, som satser på kortreist mat, sier han, som et eksempel på noe av det som kan komme i gang.

En ny matvarebutikk kan også være aktuelt. Om arkitekturen gjør Berg det klart at saken ikke er behandlet i kommunen enda. Samtidig forteller han at de som har sett tegningene har vært svært positive til en ny og spennende design for Fosen sin del.

Utleie

I det nye bygget vil det bli 23 utleieboliger, leiligheter fra 40 til 65 kvadratmeter. Leieprisene vil ligge fra 8500 kroner til 10.000 kroner, priser som med tiden har blitt vanlig på Brekstad. Berg trekker fram at antallet utleieboliger i Norge nå er sterk økende.

- I Sør-Europa er det omvendt med flere boliger til leie, enn i Norge hvor selveierboliger dominerer, sier han, og mener at dette også blir viktig her i landet i framtida hvor folk flytter mer enn før; at mobiliteten øker.

- Leilighetene kan stå ferdige 2016, men påbygget vil ta noe lengere tid, mener Berg, som dermed kan være med på å bidra til at forsvarsansatte kan få splitter nye boliger.

-Torgsenteret var for noen år siden et smykke på Brekstad. Vi skal gi bygget en tidsoppdatering, og sørge for at det igjen blir det, sier eiendomsinvestor Pål Pettersen Berg, som står bak firmaet Aha Eiendom AS som han startet i 1992.